National Geographic magazine dedicates an extensive and up-to-date report to the Neanderthals of the Iberian Peninsula
Media appearances

National Geographic magazine dedicates an extensive and up-to-date report to the Neanderthals of the Iberian Peninsula

Some examples used to explain the cultural complexity of the Neanderthals are the result of the work of the IPHES-CERCA research team

El número 542 de la revista National Geographic España dedica un extens reportatge als Neandertals. Escrit pel Prof. Dr. Juan Luís Arsuaga amb el títol "La nación Neandertal. Su último bastión en la Península Ibérica", l’autor fa un repàs de les principals troballes arqueològiques que s’han anat succeint durant els darrers anys i que ajuden a entendre la complexitat cultural I social d’aquests avantpassats propers a nosaltres. Alhora, es planteja una sèrie de preguntes clau per tal de posar llum a aquesta complexitat i ho fa mitjançant exemples arqueològics recents. Alguns d’aquests exemples utilitzats són fruit de l’activitat investigadora per part de membres de l’IPHES-CERCA.

És el cas, per exemple, del jaciment de Gruta de Figueira Brava a Portugal on gràcies a la recerca duta a terme per la Dra. Mariana Nabais, investigadora de l'IPHES-CERCA, s’ha pogut demostrar que els Neandertals marisquejaven bous de mar fa 90.000 anys. O també el cas del jaciment de Cueva Des-Cubierta (Pinilla del Valle) on, l'equip investigador responsable del jaciment, entre els quals hi ha la Dra. Rosa Huguet de l'IPHES-CERCA, han plantejat que els Neandertals que van ocupar aquest jaciment van desenvolupar certes pràctiques que demostrarien la seva capacitat simbòlica.

Un altre dels exemples utilitzats per Arsuaga és l'esquelet Neandertal recuperat al jaciment de Cova Foradà, al municipi d'Oliva (València). Segons els investigadors responsables del jaciment, atesa la disposició de les restes podria tractar-se d’un enterrament, fet que el convertiria amb l'enterrament neandertal més antic de la península Ibèrica. Però a banda d’aquesta informació, volem destacar aquí les paraules d’Arsuaga quan es refereix a "la prodigiosa restauración realizada en el IPHES de Tarragona por el Dr. Carlos Lorenzo y Gala Gómez permitirá conocer muchos aspectos de la anatomía de los neandertales y de sus prácticas funerarias". Sens dubte, aquestes paraules representen un reconeixement a la gran tasca que realitza l’equip de restauració i conservació de l’IPHES-CERCA.

This website uses its own and third-party cookies to improve the browsing experience as well as for analysis tasks.

What are cookies?

A cookie is a small file stored on the user's computer that allows us to recognize it. The set of cookies help us improve the quality of our website, allowing us to monitor which pages are useful to the website users or and which are not.

Acceptance of the use of cookies.

Necessary technical cookies

Always active

Technical cookies are absolutely essential for the website to work properly. This category only includes cookies that guarantee the basic functions and security functions of the website. These cookies do not store any personal information.

Analytic cookies

All cookies that may not be particularly necessary for the website to function and are used specifically to collect personal data from the user through analysis, ads and other embedded content are called unnecessary cookies. You must obtain the user's consent before running these cookies on your website.