Excavations in a 400,000-year-old hunter-gatherer camp in La Cansaladeta, La Riba
News

Excavations in a 400,000-year-old hunter-gatherer camp in La Cansaladeta, La Riba

Un equip dirigit pels arqueòlegs Andreu Ollé i Josep Maria Vergès, investigadors de l’IPHES-CERCA excava del 2 al 19 de maig al jaciment de La Cansaladeta, a La Riba (Alt Camp), on es troben restes d’un campament de caçadors i recol·lectors d’uns 400.000 anys d’antiguitat.

L’objectiu principal d’enguany és continuar amb l’excavació de la petita ampliació realitzada durant la campaña anterior i continuar excavant la base del nivel K a la resta de la superficie. En els anys anteriors que s’han efectuat campanyes d’excavació a La Cansaladeta s’han obtingut nombroses eines de pedra, molt ben conservades, que aporten dades molt significatives per saber com era la tecnologia de fa 400.000 anys. A més, un fet excepcional lligat a la magnífica conservació del registre arqueològic és la presència de nombrosos remuntatges del procés de fabricació de les eines de pedra, que permeten estudiar amb gran detall les seqüències de gestos tècnics que porten a la fabricació dels diferents tipus d’eines. Un remuntatge, en aquest cas, el composen artefactes lítics que encaixen entre ells. És a dir, que es poden anar unint els uns amb els altres, de forma que es poden reconstruir parcialment les seqüències de talla lítica portades a terme al jaciment.

La Cansaladeta es troba al marge esquerre del riu Francolí, al seu pas pel congost de les Roxel·les i representa una de les evidències més antigues de presència humana al Camp de Tarragona, i, d’alguna manera, mostra la continuïtat en el territori d’un poblament que tenim per primer cop documentat al Barranc de la Boella, on s’han registrat els elements acheulians més antics d’Europa, al voltant d’un milió d’anys.

Presència en un congrés d’arqueologia experimental a Polònia

Coincidint amb el període d’excavació al jaciment de La Cansaladeta, Görkem Yeşilova, investigador predoctoral FPI-IPHES-URV ha participat al 13th Experimental Archaeology Conference que s’ha dut a terme a la ciutat de Toruń (Polònia) entre els dies 1 i 3 de maig. Görkem ha presentat part dels resultats de la seva recerca experimental sobre les indústries lítiques de La Cansaladeta. La investigació forma part de la seva tesi doctoral, la qual està emmarcada en un programa de remuntatges que ha de permetre aplicar de manera intensiva a tota la seqüència del jaciment i comparar-ne els resultats amb els obtinguts en conjunts de cronologia similar estudiats des de l’IPHES-CERCA, com el de TD10 al jaciment de la Gran Dolina (Sierra de Atapuerca, Burgos), amb una edat similar a la de La Cansaladeta, o en conjunts més antincs de la mateixa conca del Francolí, com la Cala 1 del Barranc de la Boella (La Canonja, Tarragonès), amb una edat propera al milió d’anys.

Finançament

En l’excavació hi participen tres investigadors de l'IPHES i quatre estudiants del Màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana que s’imparteix a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Compta amb el finançament del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a través del projecte quadriennal de recerca “Evolució paleoambiental i poblament prehistòric a les conques dels rius Francolí, Gaià, Siurana i rieres del Camp de Tarragona”, i de l’Ajuntament de La Riba.

This website uses its own and third-party cookies to improve the browsing experience as well as for analysis tasks.

What are cookies?

A cookie is a small file stored on the user's computer that allows us to recognize it. The set of cookies help us improve the quality of our website, allowing us to monitor which pages are useful to the website users or and which are not.

Acceptance of the use of cookies.

Necessary technical cookies

Always active

Technical cookies are absolutely essential for the website to work properly. This category only includes cookies that guarantee the basic functions and security functions of the website. These cookies do not store any personal information.

Analytic cookies

All cookies that may not be particularly necessary for the website to function and are used specifically to collect personal data from the user through analysis, ads and other embedded content are called unnecessary cookies. You must obtain the user's consent before running these cookies on your website.