New excavation campaign at the Molí del Salt archaeological site (Vimbodí i Poblet, Tarragona)
News

New excavation campaign at the Molí del Salt archaeological site (Vimbodí i Poblet, Tarragona)

Un equip dirigit per Susana Alonso, investigadora de l’IPHES-CERCA realitza, des del passat dilluns dia 1 de maig i fins el 2 de juny, una nova campanya d’excavació al jaciment paleolític del Molí del Salt, al terme municipal de Vimbodí i Poblet.

L’objectiu principal d’enguany és continuar amb l’excavació en extensió del nivell B2 (el més antic de la seqüència estratigràfica) on, durant la campanya anterior es va recuperar una mandíbula humana pertanyent a un individu infantil d’uns 4-5 anys d’edat amb una cronologia al voltant dels 15.000 anys abans del present. En aquest sentit, els investigadors/es es mostren esperançats que puguin aparèixer més restes humanes d’aquest mateix individu. Paral·lelament, es continuarà amb l’excavació i delimitació de l’estructura de pedres associada a la mandíbula humana per tal de determinar si, efectivament, es tracta d’una estructura funerària.

El jaciment del Molí del Salt es localitza al marge esquerre del riu Milans (petit afluent del riu Francolí), al terme municipal de Vimbodí i Poblet (Conca de Barberà). Les excavacions arqueològiques que s’hi duen a terme des de l’any 1.999 han descobert una seqüència estratigràfica d’uns 2,5 metres de potència amb una important seqüència d’ocupacions humanes corresponents al Mesolític i al Paleolític Superior, datades entre els 9.000 i els 15.000 anys abans del present. Tanmateix, la part principal de la seqüència és la compresa entre els 13.000 i els 15.000 anys abans del present, quan van tenir lloc les ocupacions del final del Paleolític Superior.

Els treballs d’excavació d’enguany comptaran amb la participació de 14 arqueòlegs i arqueòlogues, majoritàriament estudiants del Màster Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana de la Universitat Rovira i Virgili i també de la Universitat de Girona i la Universitat de València.

Finançament

La primera campanya d’excavació al Molí del Salt es va realitzar l’any 1999 i els treballs de recerca han continuat ininterrompudament fins a la data, amb caràcter anual. Compten amb el finançament del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a través del projecte quadriennal de recerca Evolució paleoambiental i poblament prehistòric a les conques dels rius Francolí, Gaià, Siurana i rieres del Camp de Tarragona, del Consell Comarcal de la Conca de Barberà i l’Ajuntament de Vimbodí i Poblet.

This website uses its own and third-party cookies to improve the browsing experience as well as for analysis tasks.

What are cookies?

A cookie is a small file stored on the user's computer that allows us to recognize it. The set of cookies help us improve the quality of our website, allowing us to monitor which pages are useful to the website users or and which are not.

Acceptance of the use of cookies.

Necessary technical cookies

Always active

Technical cookies are absolutely essential for the website to work properly. This category only includes cookies that guarantee the basic functions and security functions of the website. These cookies do not store any personal information.

Analytic cookies

All cookies that may not be particularly necessary for the website to function and are used specifically to collect personal data from the user through analysis, ads and other embedded content are called unnecessary cookies. You must obtain the user's consent before running these cookies on your website.