IPHES-CERCA has hosted a working meeting to learn about the diet and ecological context of mammals during Prehistory
News

IPHES-CERCA has hosted a working meeting to learn about the diet and ecological context of mammals during Prehistory

La dieta dels mamífers és un dels aspectes més essencials de la seva ecologia i pot ajudar a reconstruir paleoambients, interaccions, estacionalitat i mobilitat en el registre arqueològic. L'ús de proxys paleoecològics, inclosos isòtops estables, patrons de desgast dental i anàlisis de ciment han millorat el nostre coneixement de les dietes dels mamífers més enllà de les anàlisis tradicionals basades en la morfologia del crani, els elements dentals i l'esquelet, que revela dietes potencials però no realitzades.

Tots els proxys citats anteriorment poden proporcionar informació sobre la paleoecologia dels grans mamífers, però, quan es combinen en els mateixos conjunts, aquestes eines es tornen extremadament poderoses per proporcionar resultats amb una alta resolució temporal i espacial.

Aquest ha estat l'objectiu principal del Workshop on Integrative paleoecology: multiproxy analyses to reconstruct Neanderthal paleoecology, seasonality and mobility based on mammal assemblages que s’ha dut a terme aquest passat dimarts 28 de febrer en un format online i que ha reunit a més de 100 experts de tot el món. Al llarg de tota la jornada, s’han pogut seguir diferents ponències relacionades amb diferents tècniques analítiques, s’han plantejat els seus avantatges i limitacions i, alhora, s’han presentat casos pràctics que combinen dos o més proxies i les seves aplicacions a diferents conjunts arqueològics.

Aquesta trobada científica ha estat organitzada pel Dr Florent Rivals, investigador ICREA a l’IPHES-CERCA, en el marc del projecte "iNEAL: Integrating Neandertal legacy, from past to present" finançat per l’European Cooperation in Science and Technology (COST), i com una acció concreta del Grup de Treball 2 liderat per la Dra. Francesca Romagnoli de la Universidad Autónoma de Madrid. Aquest esdeveniment s'integra també a les activitats del projecte "Entre la diversitat cultural i la variabilitat conductual: continuïtat i canvi a les poblacions neandertals de la Península Ibèrica" finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación.

Juntament amb el Dr. Rivals, en aquesta reunió de treball hi ha participat la Dra. Antigone Uzunidis, investigadora de l’IPHES-CERCA amb un contracte postdoctoral Marie Skłodowska-Curie Actions COFUND, amb una ponència titulada Meso and microwear analyses on large herbivores.

Digues què menges i et diré què ets

L'any 1826, l'advocat francès Anthelme Brillat-Savarin va escriure, a Physiologie du goût, ou Méditations de Gastronomie Transcendante: "Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es". [Digues què menges i et diré què ets]. En altres paraules, el que un animal menja i beu s'incorpora als seus ossos, dents i altres teixits (per exemple, isòtops estables), pot afectar el desgast microscòpic i macroscòpic de les dents (per exemple, mesowear dental i microwear), i al final pot afectar afecten el crani i les dents, és a dir, canvis morfològics mitjançant processos evolutius. Tot i que la majoria dels paleontòlegs se centren en les característiques morfològiques, l'escala temporal del registre arqueològic obliga els bioarqueòlegs a anar més enllà del que un animal estava adaptat per menjar (basat en la morfologia) i a inferir què va menjar realment un animal durant la seva vida.

Els indicadors dietètics combinats amb altres indicadors, com ara l'anàlisi del ciment, els isòtops de l'oxigen o d'estronci, proporcionaran dades rellevants per inferir l'estacionalitat, la mobilitat o les condicions paleoambientals locals.

Tots els proxys citats anteriorment poden proporcionar informació sobre la paleoecologia dels grans mamífers, però, quan es combinen en els mateixos conjunts, aquestes eines es tornen extremadament poderoses per proporcionar resultats amb una alta resolució temporal i espacial.

This website uses its own and third-party cookies to improve the browsing experience as well as for analysis tasks.

What are cookies?

A cookie is a small file stored on the user's computer that allows us to recognize it. The set of cookies help us improve the quality of our website, allowing us to monitor which pages are useful to the website users or and which are not.

Acceptance of the use of cookies.

Necessary technical cookies

Always active

Technical cookies are absolutely essential for the website to work properly. This category only includes cookies that guarantee the basic functions and security functions of the website. These cookies do not store any personal information.

Analytic cookies

All cookies that may not be particularly necessary for the website to function and are used specifically to collect personal data from the user through analysis, ads and other embedded content are called unnecessary cookies. You must obtain the user's consent before running these cookies on your website.