La Balma de la Griera (Calafell, Barcelona) will be occupied by Neanderthals for more than 100,000 years
News

La Balma de la Griera (Calafell, Barcelona) will be occupied by Neanderthals for more than 100,000 years

Entre els dies 23 de novembre i 15 de desembre s’ha dut a terme una nova campanya d’excavacions a la Balma de la Griera (o Graiera) de Calafell, sota la direcció de Juan Ignacio Morales, investigador postdoctoral Maria de Maeztu a l’IPHES-CERCA i col·laborador del SERP de la Universitat de Barcelona.

La campanya de 2022 s’ha presentat amb un doble objectiu. Per una banda, continuar avançant en el coneixement de la llarga seqüència d’ocupacions humanes documentada a la Balma de la Griera aprofundint en el sondeig estratigràfic. Per l’altra, continuar amb l’excavació en extensió del nivell IIIa, a on es documenten ocupacions neandertals datades entre fa 70.000 i 80.000 anys.

La seqüència arqueològica de la Balma de la Griera mostra un dels registres d’ocupació humana més amplis del NE Peninsular, amb nivells del Paleolític superior corresponents a l’Epipaleolític, Magdalenià i Aurinyacià (entre fa 13.000 i 35.000 anys), així com una llarga sèrie d’ocupacions del Paleolític mitjà d’entre fa 60.000 i 150.000 anys. A més, la continuació del sondeig durant les excavacions de 2022 ha permès constatar l’existència de dos nous nivells arqueològics d’una antiguitat encara superior i amb presència d’eines lítiques, abundants restes de fauna i evidències d’un us intensiu del foc. Durant aquesta campanya s’ha procedit a mostrejar aquests nous nivells amb els investigadors Martina Demuro i Lee Arnold, de la University of Adelaide (Australia) per tal d'obtenir datacions mitjançant la tècnica de l’OSL.

Tanmateix, l’excavació en extensió del nivell IIIa està permetent conèixer les dinàmiques tecnològiques i econòmiques dels grups neandertals durant el final de l’Estadi Isotòpic 5 i els inicis del 4, un moment en que les condicions climàtiques càlides interglacials, molt similars a les actuals, van donar pas a l’últim cicle glacial. Aquest gran canvi va generar un gran reconfiguració del paisatge, amb una davallada molt important del nivell del mar així com un canvi en els recursos disponibles. Comprendre les estratègies adaptatives dels neandertals davant del canvi climàtic i ecològic es un dels principals objectius de la recerca.

L’excavació del nivell IIIa durant la campanya de 2022 ha permès recuperar més de 1.500 restes d’indústria lítica i ossos dels animals consumits, posant de manifest com els grups humans que habitaven la Griera caçaven de forma sistemàtica grans herbívors com el cavall, el cérvol, el rinoceront, però també petites presses com conills o fins i tot tortugues terrestres.

La intervenció de 2022 ha comptat també amb la participació d’investigadors i estudiants de l’IPHES-CERCA, Universitat de Barcelona, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad Autónoma de Madrid, Universitat Autònoma de Barcelona, Universidad de Alicante així com de l’Institut d’Arqueologia de la Hebrew University of Jerusalem, la University of Adelaide i de l’Interdisciplinary Center for Archaeology and the Evolution of Human Behaviour (ICArEHB).

Finançament

La intervenció arqueològica a la Balma de la Griera s’emmarca en el projecte quadriennal ARQ001SOL-172-2022 "Transicions culturals durant al Plistocè i l'Holocè al litoral – prelitoral de Catalunya" vinculat a la Universitat de Barcelona” i aprovat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Les excavacions compten amb el suport i finançament de l’Ajuntament de Calafell.

This website uses its own and third-party cookies to improve the browsing experience as well as for analysis tasks.

What are cookies?

A cookie is a small file stored on the user's computer that allows us to recognize it. The set of cookies help us improve the quality of our website, allowing us to monitor which pages are useful to the website users or and which are not.

Acceptance of the use of cookies.

Necessary technical cookies

Always active

Technical cookies are absolutely essential for the website to work properly. This category only includes cookies that guarantee the basic functions and security functions of the website. These cookies do not store any personal information.

Analytic cookies

All cookies that may not be particularly necessary for the website to function and are used specifically to collect personal data from the user through analysis, ads and other embedded content are called unnecessary cookies. You must obtain the user's consent before running these cookies on your website.