They discover an advanced material culture from 45,000 years ago in China
News

They discover an advanced material culture from 45,000 years ago in China

de ser publicats a la prestigiosa revista Nature Ecology & Evolution.

El jaciment de Shiyu està situat a la província de Shanxi, a l’extrem oest de la famosa conca de Nihewan (Xina del nord), i es va descobrir i excavar l’any 1963. Es tracta d’un jaciment a l’aire lliure amb prop de 30 metres de dipòsit sedimentari a la llera d’un riu. Durant aquests primers treballs d’excavació, els arqueòlegs van identificar evidències d’ocupació humana a les capes més profundes, consistents en més de 15.000 eines de pedra, milers de restes d’animals i un fragment de crani d’homínid, que es va adscriure a l’espècie Homo sapiens. Anys més tard, part d’aquest conjunt arqueològic es va traslladar a l’Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology de Beijing. Malauradament, la resta de material que es va quedar en dependències locals, també el fragment cranial, es va perdre.

L’equip de recerca actual dirigit per la Dra. Shixia Yang ha revisat tot aquest conjunt arqueològic conservat i ha mostrejat sistemàticament el jaciment per datar-lo a través de tècniques radiomètriques modernes i poder precisar-ne la cronologia. En aquest sentit, l’equip investigador ha datat per radiocarboni tres mostres d'os d'animal procedents dels treballs del 1963 i amb clares marques antròpiques a la seva superfície i els resultats han sigut sorprenents: la principal capa cultural de Shiyu té una edat compresa entre els 45.800 i els 43.200 anys.

Però també la revisió del material arqueològic ha posat sobre la taula dades molt rellevants del tipus de cultura material que disposaven aquests primers pobladors. Segons la professora Yang, “es tracta d’un conjunt de Paleolític superior inicial, que inclou tecnologia laminar, però també puntes Levallois, puntes de projectil amb evidències d’emmanegament i fractures per impacte, eines fabricades amb obsidiana procedent de centenars de quilòmetres de distància, puntes de projectil fetes amb os animal, així com un petit disc de grafit perforat.” Segons la investigadora, és especialment rellevant l’ús de l’obsidiana per part d’aquests primers pobladors ja que “ens està indicant que aquests primers humans moderns tenien una alta capacitat estratègica per subministrar-se de recursos a centenars de quilòmetres de distància i, per tant, una alta mobilitat”, conclou.

Per altra banda, els resultats de l’anàlisi tafonòmica de les restes animals combinats amb l’anàlisi de traces d’us de les eines lítiques, demostren que els habitants de Shiyu eren principalment caçadors de cavalls. En aquest sentit, les puntes de projectil emmanegades els conferien la capacitat de caçar i processar selectivament els exemplars adults.

El que fa original el conjunt és la combinació d’algunes innovacions tecnològiques tradicionalment atribuïdes als humans moderns i al Paleolític superior, amb d’altres associades als neandertals, i, fins i tot, a cultures anteriors.

En definitiva, el jaciment de Shiyu reflecteix un procés de criollització o hibridació cultural, a través del contacte entre societats i pobles reubicats, pel qual trets heretats es barregen amb noves innovacions. Aquesta visió desafia un cop més l’explicació unilineal de l'expansió global de l'Homo sapiens, tot proposant un escenari demogràfic i evolutiu més complex.

Referència de l'article:

Yang, SX., Zhang, JF., Yue, JP. et al. Initial Upper Palaeolithic material culture by 45,000 years ago at Shiyu in northern China. Nature Ecology & Evolution (2024). DOI: https://doi.org/10.1038/s41559-023-02294-4

Podeu accedir a l'article aquí

This website uses its own and third-party cookies to improve the browsing experience as well as for analysis tasks.

What are cookies?

A cookie is a small file stored on the user's computer that allows us to recognize it. The set of cookies help us improve the quality of our website, allowing us to monitor which pages are useful to the website users or and which are not.

Acceptance of the use of cookies.

Necessary technical cookies

Always active

Technical cookies are absolutely essential for the website to work properly. This category only includes cookies that guarantee the basic functions and security functions of the website. These cookies do not store any personal information.

Analytic cookies

All cookies that may not be particularly necessary for the website to function and are used specifically to collect personal data from the user through analysis, ads and other embedded content are called unnecessary cookies. You must obtain the user's consent before running these cookies on your website.