New excavation campaign at the Cal Sitjo site in Sant Martí de Tous
News

New excavation campaign at the Cal Sitjo site in Sant Martí de Tous

Des del proppassat 23 d’octubre i fins al dia 10 de novembre s’està duent a terme una nova campanya d’excavació arqueològica al jaciment de Cal Sitjo (Sant Martí de Tous, Anoia), sota la direcció dels investigadors de l’IPHES-CERCA Dr. Bruno Gómez de Soler i el Dr. Josep Vallverdú. El jaciment, amb una potència estratigràfica de més de 8 metres, permetrà als investigadors aprofundir en el coneixement del trànsit entre les societats del mesolític al neolític de la zona central de Catalunya, un fenomen molt poc conegut en el registre arqueològic.

Situat al sud-oest del municipi de Sant Martí de Tous (Anoia, Barcelona), concretament al marge esquerre de la riera de Tous, el jaciment de Cal Sitjo està format per dipòsits fluvials quaternaris que ha anat formant i dipositant la riera de Tous al seu pas. Els sediments fluvials estan formats principalment per travertins, argiles i sorres, els quals han quedat al descobert per l’efecte de l’erosió de la pròpia riera, deixant al descobert un tall de més de 8 metres de potència. D’aquesta manera, els investigadors han tingut l’oportunitat de poder realitzar diferents datacions radiomètriques de dalt a baix de la seqüència, els resultats de les quals són molt esperançadores ja que situen el paquet sedimentari entre els 9.300 cal abans del present (BP) de baix, als 5.700 cal BP de la part alta.

L’objectiu principal de la campanya d’enguany és continuar amb l’excavació manual en foma d’un sondeig d’una superfície d’aproximadament 15 m2 i, més concretament, continuar amb els treballs al nivell 4 corresponents al neolític postcardial on, durant la darrera campanya es van documentar una sèrie de grans blocs de pedra sorrenca que s’ha interpretat com a part d’una estructura d’hàbitat. Paral·lelament, s’està treballant amb un sondeig d’un metre quadrat a nivells inferiors al nivell 4, amb materials corresponents al mesolític, d’uns 8.800 cal BP.

Taller de divulgació prehistòrica

En el marc de l’excavació al jaciment de Cal Sitjo, el diumenge 5 de novembre al local de l’Associació dels Amics de Tous, a la Sala de les Eres (entrada per la plaça de les Eres) a les 10h del matí es durà a terme un taller de divulgació prehistòrica a mans de l’Andrea Alías, tècnica de socialització de l’IPHES-CERCA. L’acte estarà presentat per l’arqueòleg Javier Cámara, membre de l’equip de recerca i especialista amb ceràmica neolítica. 

Finançament

Els treballs d’excavació compten amb un equip de 8 investigadors/es procedents de l’IPHES-CERCA, la Universitat Oberta de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili.

La intervenció arqueològica al jaciment de Cal Sitjo s’emmarca en el projecte quadriennal Territoris prehistòrics de la conca de l’Anoia (2022-2025) aprovat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. La campanya està finançada pel Departament de Cultura (ARQ001SOL-201-2022 ), per l’AGAUR (017 SGR 836 -GAPS-), el MICINN (PID2019-103987GB-C31) i l’Ajuntament de Sant Martí de Tous i ha comptat amb el suport de l’associació Amics de Sant Martí de Tous i, sobretot, al propietari dels terrenys, el Sr. Jordi Cañellas.

This website uses its own and third-party cookies to improve the browsing experience as well as for analysis tasks.

What are cookies?

A cookie is a small file stored on the user's computer that allows us to recognize it. The set of cookies help us improve the quality of our website, allowing us to monitor which pages are useful to the website users or and which are not.

Acceptance of the use of cookies.

Necessary technical cookies

Always active

Technical cookies are absolutely essential for the website to work properly. This category only includes cookies that guarantee the basic functions and security functions of the website. These cookies do not store any personal information.

Analytic cookies

All cookies that may not be particularly necessary for the website to function and are used specifically to collect personal data from the user through analysis, ads and other embedded content are called unnecessary cookies. You must obtain the user's consent before running these cookies on your website.