Discovered in the Baza-1 site (Granada) the remains of the last crocodile that lived in Europe 4.5 million years ago
News

Discovered in the Baza-1 site (Granada) the remains of the last crocodile that lived in Europe 4.5 million years ago

The excavation work has also made it possible to recover a large amount of 4.5 million-year-old megafauna remains

Els treballs d’excavació paleontològica al jaciment de Baza-1 han permès recuperar una gran quantitat de restes fòssils de grans i petits vertebrats de 4,5 milions d’anys amb un excel·lent estat de conservació, d’entre les quals en detaquen les restes aïllades d’un cocodril que, segons els investigadors, podria tractar-se de l’últim cocodril d’Europa. L’anàlisi d’aquest conjunt faunístic així com també de les restes paleobotàniques recuperades permetrà reconstruir l’entorn paleoambiental durant el Pliocè.

La campanya d’excavació al jaciment de Baza-1, situat en en el paraje conegut com a Barranco de las Seguidillas-Cuesta del Francés, al nord de la província de Granada, es van iniciar el passat 19 de setembre i han finalitzat aquest passat 8 d’octubre. El projecte està dirigit pel Dr. Antoni Canals, de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i de l’IPHES-CERCA, el Dr. Sergio Ros-Montoya, investigador de la Universitat de Màlaga i pel Dr. Bienvenido Martínez Navarro, investigador ICREA a l’IPHES-CERCA.

Gran quantitat de megafauna

El jaciment de Baza-1 va ser descobert l’any 1996 però no va ser fins els anys 2000 i 2001 quan es van reprendre els treballs d’excavació sistemàtica. Durant tot aquest temps s’han recuperat més de 2.000 fòssils en una superfície no superior als 30 metres quadrats.

Durant aquesta setena campanya d’excavació s’ha continuat amb els treballs iniciats en campanyes anteriors i ha permès recuperar més de 500 fòssils de grans mamífers, especialment mastodonts, però també a d’altres vertebrats més petits entre els quals destaquen els rinoceronts, dues espècies de cavalls de tres dits anomenats hipparions, bòvids de tots els tamanys de l’espècie Alephis sp., cérvols gegants i petits, a més de restes de porcs i grans carnívors com l’os gegant, i abundants restes de closques de tortuga.

De tot aquest conjunt de restes en destaca la dent d’un cocodril, la primera localitzada al jaciment i la única descoberta fins ara al registre fòssil europeu d’aquesta cronologia. “Es tracta d’una espècie de cocodril d’origen africà que va arribar a la península ibèrica creuant un braç de mar just abans que el Mediterrani s’assequés durant la Crisi de Salinitat del Messinià, fa poc més de 6 milions d’anys”, comenta el Dr. Bienvenido Martínez Navarro, investigador ICREA a l’IPHES-CERCA i codirector de l’excavació. “Molt probablement es tracta de l’últim cocodril d’Europa”, conclou.

Paral·lelament, durant aquesta campanya, s’ha ampliat el sondeig que es va començar l’any passat en un nivell situat a quatre metres per sobre de l’anterior. El resultat d’aquest treball ha sigut molt positiu ja que s’ha comprovat que es tracta d’un nou nivell paleontològic extraordinàriament ric amb megafauna, especialment de restes de mastodonts. En una petita àrea de treball, de gairebé dos metres quadrats, s’han documentat les restes de dos mastodonts de l’espècie Anancus arvernensis.

Finalment, s'ha continuat amb el garbellat dels sediments extrets de l’excavació. Aquests treballs, que s’han realitzat a les instal·lacions del Centro de Interpretación de los Yacimientos de Baza, han permès recuperar gran quantitat de restes de micromamífers (rosegadors, conills i musaranyes), amfibis, rèptils i molts peixos, a més de gran quantitat de restes de fusta i empremtes vegetals.

Tot aquest conjunt de restes paleontològiques recuperades permetrà a l’equip investigador reconstruir el paleoambient del Pliocè, dominat per un clima tropical/subtropical, caracteritzat per altes temperatures i precipitacions abundants, cosa que indica l'existència d'un ecosistema amb presència d'amplis boscos i d'alguns espais oberts on pasturaven els herbívors com els cavalls de tres dits, els hiparions.

El jaciment desperta gran interès al territori

Durant aquesta campanya, han visitat el jaciment gran quantitat d’alumnes de diversos col·legis i instituts d'ensenyament mitjà de Baza i d'altres pobles de la comarca, així com per diverses associacions, com a “Dama de Baza”. També per personalitats com l’Alcalde D. Pedro Ramos, el regidor de Cultura Sr. José Gabriel López i altres membres de la corporació municipal, així com per nombroses persones a nivell particular i institucional, procedents de Baza, Granada i altres poblacions. Això manifesta l'enorme interès que aquest jaciment, situat al cor del Geoparc de Granada, està suscitant entre la comunitat científica i la ciutadania.

Finançament

Els treballs d’excavació al jaciment de Baza-1 estan finançats per l’ajuntament de Baza i s’emmarquen en el projecte de recerca “Estudio de los registros paleontológicos pliocenos de la Cuenca de Baza en el contexto mediterráneo”, aprovat per la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía.

Durant les tres setmanes de treball hi ha participat un equip format per unes vint persones procedents de l’IPHES-CERCA, de la UMA, de la UNIBA-Itàlia, així com també estudiants de les universitats de Addis Abeba (Etiòpia), Patrás (Grècia) i de la Basilicata (Itàlia).

This website uses its own and third-party cookies to improve the browsing experience as well as for analysis tasks.

What are cookies?

A cookie is a small file stored on the user's computer that allows us to recognize it. The set of cookies help us improve the quality of our website, allowing us to monitor which pages are useful to the website users or and which are not.

Acceptance of the use of cookies.

Necessary technical cookies

Always active

Technical cookies are absolutely essential for the website to work properly. This category only includes cookies that guarantee the basic functions and security functions of the website. These cookies do not store any personal information.

Analytic cookies

All cookies that may not be particularly necessary for the website to function and are used specifically to collect personal data from the user through analysis, ads and other embedded content are called unnecessary cookies. You must obtain the user's consent before running these cookies on your website.