News

Un equip dirigit per Juan Ignacio Morales, investigador postdoctoral Maria de Maeztu a l’IPHES-CERCA i Maria Soto, investigadora de la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) i del Madrid Institute for Advanced Study (MIAS) realitza, des del passat dijous 4 de maig i fins el 19 de maig una campanya d’excavació al jaciment de la Cova del Triangle a Sant Llorenç Savall, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.

Es tracta de la primera campanya d’excavació a la Cova del Triangle, una de les boques del Complex Simanya, juntament amb el jaciment conegut com a Simanya Gran, el qual presenta un registre arqueològic des de l’Holocè fins al Pleistocè.

L’objectiu principal d’aquesta primera campanya d’excavació a la Cova del Triangle és realitzar un sondeig estratigràfic per tal de conèixer el potencial arqueològic de la cova i, especialment si hi ha nivells corresponents al Paleolític.

Els treballs d’excavació compten amb un equip de 8 arqueòlegs i arqueòlogues procedents tant de l’IPHES-CERCA com també d’altres centres com la UAM, la Universitat de Santiago de Compostela i la Universitat d’Alacant.

Finançament

Aquesta primera campanya d’excavació a la Cova del Triangle s’emmarca en el projecte quadriennal ARQ001SOL-172-2022 "Transicions culturals durant al Plistocè i l'Holocè al litoral – prelitoral de Catalunya" vinculat a la Universitat de Barcelona i aprovat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Les excavacions compten amb el suport de la Diputació de Barcelona i del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac.

This website uses its own and third-party cookies to improve the browsing experience as well as for analysis tasks.

What are cookies?

A cookie is a small file stored on the user's computer that allows us to recognize it. The set of cookies help us improve the quality of our website, allowing us to monitor which pages are useful to the website users or and which are not.

Acceptance of the use of cookies.

Necessary technical cookies

Always active

Technical cookies are absolutely essential for the website to work properly. This category only includes cookies that guarantee the basic functions and security functions of the website. These cookies do not store any personal information.

Analytic cookies

All cookies that may not be particularly necessary for the website to function and are used specifically to collect personal data from the user through analysis, ads and other embedded content are called unnecessary cookies. You must obtain the user's consent before running these cookies on your website.