The IPHES hosts a scientific meeting on cannibalism during Prehistory
News

The IPHES hosts a scientific meeting on cannibalism during Prehistory

Next May 8 and 9, IPHES will host the international Feast or Famine workshop. Reflections on past human cannibalism in the XXI century workshop in which 22 renowned researchers from 15 international institutions will participate

El canibalisme humà és un tema de recerca amb profundes implicacions per a la pròpia naturalesa humana i probablement una de les conductes més complexes a les quals s’enfronta l’arqueologia prehistòrica actual.

L'antropofàgia s'ha practicat durant la majoria dels períodes prehistòrics i històrics. Diverses espècies d'Homo, entre elles Homo sapiens i altres espècies d'homínids ancestrals, han practicat aquest tipus de consum, vinculat a una àmplia gamma de comportaments. Per definició, el canibalisme és l'acte de menjar els teixits (per exemple, ronyons, fetge, cervell, pulmons, carn) d'un individu de la mateixa espècie.

La pràctica del canibalisme humà es pot haver produit com a resposta a múltiples factors, ja sigui per raons relacionades amb la necessitat ecològica d’un determinat moment o bé a respostes etològiques. I és que l’existència de persones devoradores d’altres persones s'ha registrat en diverses àrees geogràfiques, contextos ecològics i sistemes econòmics, polítics i religiosos. Això explica l'existència d'informació de fonts tan diverses com el periodisme, la medicina, l'etnologia, la història i, evidentment, també de l'arqueologia, on és possible identificar processos relacionats amb la preparació dels teixits corporals per al seu consum.

L’últim referent sobre el canibalisme en contextos arqueològics és el monogràfic coordinat per Simon Hillson i publicat l’any 2000 a l’International Journal of Osteoarchaeology. Però des de llavors, són molts els treballs i descobriments arqueològics que han tornat a posar sobre la taula la importància del canibalisme durant la prehistòria. En els darrers 10 anys, l’estudi de l’antropofàgia prehistòrica ha esdevingut una línia de recerca molt potent, aportant dades molt reveladores i rellevants per a comprendre aquest comportament humà al llarg del temps.

És per això, que l’objectiu principal del Workshop Feast or Famine. Reflections about past human cannibalism in the XXI century workshop que es durà a terme a l’IPHES els propers 8 i 9 de maig és reunir als principals investigadors/es de tot el món que treballen directa o indirectament sobre el canibalisme a la prehistòria, per tal que puguin debatre i posar en comú els seus treballs.

Aquesta trobada científica està organitzada per la Dra. Palmira Saladié, investigadora a l’IPHES-CERCA, el Dr. Antonio Rodríguez-Hidalgo, investigador postdoctoral Maria de Maeztu a l’IPHES-CERCA i Francesc Marginedas, investigador predoctoral FPI a l’IPHES-CERCA, a la qual hi participaran 22 ponents de renom procedents de 15 institucions internacionals que han centrat la seva recerca sobre el canibalisme des de disciplines tan diverses com la tafonomia, la zooarqueologia, la bioarqueologia, l'etnoarqueologia, la paleoantropologia forense, entre d’altres.

Podeu consultar el programa aquí

 

This website uses its own and third-party cookies to improve the browsing experience as well as for analysis tasks.

What are cookies?

A cookie is a small file stored on the user's computer that allows us to recognize it. The set of cookies help us improve the quality of our website, allowing us to monitor which pages are useful to the website users or and which are not.

Acceptance of the use of cookies.

Necessary technical cookies

Always active

Technical cookies are absolutely essential for the website to work properly. This category only includes cookies that guarantee the basic functions and security functions of the website. These cookies do not store any personal information.

Analytic cookies

All cookies that may not be particularly necessary for the website to function and are used specifically to collect personal data from the user through analysis, ads and other embedded content are called unnecessary cookies. You must obtain the user's consent before running these cookies on your website.