IPHES-CERCA is actively participating in a project to analyze the social impact of research
News

IPHES-CERCA is actively participating in a project to analyze the social impact of research

The Social Impact of Science Research Network, Net4Impact, is made up of six research groups that encompass different areas of scientific knowledge.

Avui dia, les administracions i els governs, la ciutadania i les agències de finançament de la investigació plantegen una pressió creixent al personal investigador perquè demostrin en quina mesura el seu treball repercuteix a millorar les condicions socials i donen resposta als principals reptes marcats per la societat, com els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

Alhora, també es demana que les polítiques públiques estiguin basades en evidències científiques, com la iniciativa “Science metes Parliament” iniciada ja el 2005 pel Parlament Europeu o “Ciència al Parlament” en el cas d'Espanya. Aquesta pressió creixent es reflecteix en el propi disseny del novè Programa Marc de recerca de la Comissió Europea. L'impacte social ja ha esdevingut un dels pilars de l'avaluació dels projectes de recerca europeus.

Davant l'augment de la importància de l'impacte social de la investigació, la Xarxa Net4Impact, finançada pel Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación del Govern d’Espanya, pretén donar resposta a aquesta creixent preocupació per dur a terme investigacions que repercuteixin positivament a la ciutadania, que demostrin tenir un impacte social. Aquest grup de treball persegueix dos objectius principals:

  1. Promoure la visibilització de la investigació en repositoris i base de dades internacionals reconegudes en el Monitoring Report i,

  2. Reforçar la dimensió de l’impacte social de la recerca

No totes les disciplines es comporten de la mateixa manera, fet que exigeix estratègies adequades per a cada una d’elles, cosa que permetrà clarificar i fer seguiment de l’impacte social aconseguit en totes les fases de la investigació (des de la planificació, fins a la divulgació dels resultats).

La Xarxa Net4Impact està formada per 6 grups de recerca de diferents àrees de coneixement, entre els quals hi ha les ciències socials, humanitats, matemàtiques, enginyeria i ciències ambientals.

En el document que podeu descarregar s’explica, de manera sintètica, en què consisteix l’impacte social de la recerca i com es pot assolir. També es presenten alguns exemples d'èxit de diverses disciplines científiques. Aquest document pretén ser una eina de treball al servei d’investigadors i investigadores, organimes de recerca i agents socials implicats que vulguin incrementar l’impacte social generat a partir de la seva tasca científica.

This website uses its own and third-party cookies to improve the browsing experience as well as for analysis tasks.

What are cookies?

A cookie is a small file stored on the user's computer that allows us to recognize it. The set of cookies help us improve the quality of our website, allowing us to monitor which pages are useful to the website users or and which are not.

Acceptance of the use of cookies.

Necessary technical cookies

Always active

Technical cookies are absolutely essential for the website to work properly. This category only includes cookies that guarantee the basic functions and security functions of the website. These cookies do not store any personal information.

Analytic cookies

All cookies that may not be particularly necessary for the website to function and are used specifically to collect personal data from the user through analysis, ads and other embedded content are called unnecessary cookies. You must obtain the user's consent before running these cookies on your website.