IPHES obtains the 'Maria de Maeztu' accreditation of excellence for the first time
News

IPHES obtains the 'Maria de Maeztu' accreditation of excellence for the first time

L' Agencia Estatal de Investigación (AEI), dependent del Ministerio de Ciencia e Innovación, ha atorgat a l’IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social) per primer cop l’acreditació d'excel·lència 'Maria de Maeztu', en el marc de la resolució provisional que s’ha fet pública avui. D’aquesta manera, aquest centre de recerca rebrà 500.000 euros anuals durant quatre anys, per part del govern espanyol.La Unidad de Excelencia ‘Maria de Maeztu’ té com objectiu finançar i acreditar els centres i unitats de recerca, en qualsevol àrea científica, que demostren impacte i lideratge científic a nivell internacional i que col·laboren activament amb el seu entorn social i empresarial. Distingeixen estructures organitzatives que compten amb programes de recerca de frontera i altament competitius, i que es troben entre els millors del món en les seves respectives àrees científiques.

El procés d'avaluació i selecció es porta a terme de forma independent, per un comitè científic internacional integrat per investigadors de reconegut prestigi i impacte. L'acreditació té una validesa de quatre anys. Un cop finalitzat aquest període, els centres o unitats poden tornar a presentar-se a una nova convocatòria en concurrència competitiva. Els requisits, nivells d'exigència, criteris i procediments d'avaluació i selecció referits a l'excel·lència científica no estableixen diferències entre centres i unitats, que han estat seleccionats pels seus resultats científics i els seus programes estratègics després d'una rigorosa avaluació en què han participat científics internacionals de reconegut prestigi.

This website uses its own and third-party cookies to improve the browsing experience as well as for analysis tasks.

What are cookies?

A cookie is a small file stored on the user's computer that allows us to recognize it. The set of cookies help us improve the quality of our website, allowing us to monitor which pages are useful to the website users or and which are not.

Acceptance of the use of cookies.

Necessary technical cookies

Always active

Technical cookies are absolutely essential for the website to work properly. This category only includes cookies that guarantee the basic functions and security functions of the website. These cookies do not store any personal information.

Analytic cookies

All cookies that may not be particularly necessary for the website to function and are used specifically to collect personal data from the user through analysis, ads and other embedded content are called unnecessary cookies. You must obtain the user's consent before running these cookies on your website.