The IPHES returns the Thomas Casajuana collection made up of prehistoric fossils located in the Cova del Toll, in Moià
News

The IPHES returns the Thomas Casajuana collection made up of prehistoric fossils located in the Cova del Toll, in Moià

La Cova del Toll, ubicada a Moià (Moianès) és sinònim d’ós de les cavernes. No debades, aquest jaciment conté una de les col·leccions més impressionants de fòssils d’aquest animal de la Península ibèrica, no solament per la qualitat d’aquestes restes, sinó també per la seva quantitat. Sovint, moltes d’aquestes restes van als centres de recerca per a la seva restauració i estudi. Avui l’IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social), n’ha retornat un conjunt molt significatiu.Un dels primers investigadors en adonar-se’n de la seva importància va ser Josep Maria Thomas i Casajuana. Com a enginyer, naturalista i espeleòleg, va codirigir les primeres intervencions sistemàtiques efectuades a la Cova del Toll durant la dècada dels cinquanta del segle passat, juntament amb Josep de Calassanç Serra Ràfols i José Fernández de Villalta. Durant aquest període, va recollir una col·lecció de restes d’óssos de les cavernes d’un enorme valor científic, les quals van romandre dipositades a casa seva. Aquestes primeres exploracions es van efectuar prèviament al desenvolupament de les lleis de patrimoni actuals. En aquella època, l’absència de normativa dotava als investigadors de l’obligació moral de fer-se càrrec i tenir cura dels materials recuperats. En el cas de la col·lecció Thomas, però, aquesta sempre va estar accessible a qualsevol investigador que manifestés el seu interès i volgués estudiar-la.

L’any 2004, els treballs als estrats Paleolítics de la Cova del Toll van ser represos per l’equip de recerca de l’IPHES sota la direcció de Jordi Rosell. En una reunió celebrada a Moià aquell mateix any, i en la qual s’hi va convocar a tots els investigadors que havien treballat anteriorment al jaciment, i a la qual hi va assistir també l’arqueòleg Eudald Carbonell, el senyor Thomas va manifestar la seva voluntat de cedir la seva col·lecció a l’IPHES fins que el municipi de Moià disposés de les infraestructures necessàries per tenir-ne el dipòsit definitiu. Així es va fer, uns anys després del seu traspàs, el 2009.En aquest centre de recerca, els materials van ser netejats, restaurats i reestudiats pels investigadors Jordi Rosell i Florent Rivals, donant lloc a algunes publicacions científiques (eg. Ramírez Pedraza et al, 2019). Ara, els materials han estat retornats de la mà del director del IPHES, Robert Sala, a Pilar Thomas, tal com es va fer constar en el conveni signat entre ambdues parts, i s’han dipositat al Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

Referencia bibliogràficaRamírez-Pedraza, I., Tornero, C., Pappa, S., Talamo, S., Salazar-García, D. C., Blasco, R., Rosell, J., Rivals, F., 2019. Microwear and isotopic analyses on cave bearremains from Toll Cave reveal both short-term and long-term dietary habits. Scientific Reports 9, 1-12.

This website uses its own and third-party cookies to improve the browsing experience as well as for analysis tasks.

What are cookies?

A cookie is a small file stored on the user's computer that allows us to recognize it. The set of cookies help us improve the quality of our website, allowing us to monitor which pages are useful to the website users or and which are not.

Acceptance of the use of cookies.

Necessary technical cookies

Always active

Technical cookies are absolutely essential for the website to work properly. This category only includes cookies that guarantee the basic functions and security functions of the website. These cookies do not store any personal information.

Analytic cookies

All cookies that may not be particularly necessary for the website to function and are used specifically to collect personal data from the user through analysis, ads and other embedded content are called unnecessary cookies. You must obtain the user's consent before running these cookies on your website.